Assoc. Prof. Yu Hongya
date:2017-06-13 pageviews:186Name: Yu Hongya

Research direction:

Contact number: 87114547

E-mail: yuhongya@scut.edu.cn

Introduction:

Yu Hongya, PhD, associate professor, master supervisor