Prof. Wei Jiangxiong
date:2017-06-12 pageviews:449Name: Wei Jiangxiong

Research direction: new building materials

Contact phone: 020-87114137

E-mail: jxwei@scut.edu.cn

Introduction:

Wei Jiangxiong, Ph.D., Professor, doctoral supervisor