经济与金融学院英文网

EconomicsProfessorDing Huanfeng

Guo Shouqian

Li Guanlin

Associate professorZhang Xinzhi

Zhou Ruibo

Chen Zhenxi

Li Hongjin

Liu Xiaoyong

Chen Fei

Chen Qingqiu

Su Xikun

He Ai

LecturerJiang Bo

Wu Baocheng

Yang Songtao

Shen Zhaoguang

Cao Jianyun

Zhan Zhengqun

Miao Miao

Xie Hengxiao

Wang Min

Post-doctoralAdjunct professorRetired Teacher