About the School
homepage  About the School
About the School  


Headship
Name
Phone
Dean XUE Quan86-20-22236618
Deputy Secretaryof the Party CommitteeZHANG Jian86-20-22236987
Deputy Deans

ZHANG Xiuyin

JIN Guipin

YU Xiangyu

86-20-22236570

86-20-87112521

Deputy SecretaryZHOU Jun86-20-22236016
Director of DepartmentZENG Shushu86-20-87112980