Prof. Ye Jiandong
date:2017-06-13 pageviews:77

NameYe Jiandong

Research direction: biomedical materials

Contact number: 020-22236283

E-mail: jdye@scut.edu.cn


Introduction:

Ye Jiandong, PhD, professor, doctoral supervisor.