Donations
homepage  Donations
Donations  

Student ID

Name

Enterprise scholarship

201230290135

Linyi Hu

Hang Seng Bank

201330254099

Yinhu zhao

Huawei

201230281430

Zhaohai li

Goodix

201230283243

Guilong wu

Goodix

201230760010

Peilin chen

Goodix

201330280302

xiaoyi lin

Goodix

201330252408

Di tong

Samsung

201336320132

Yuan jiang

Samsung

201430250229

Zengqun chen

Samsung

201330252040

Jianyu lin

Songsan lake

201430251141

Maolei huang

Songsan lake

201239281493

Xin li

Simatelex Manufactory

201239283275

Jiahao wu

Simatelex Manufactory

201330260199

Haoyu li

Simatelex Manufactory

201330650143

Yujie guo

Simatelex Manufactory

201339252300

Zhihong shi

Simatelex Manufactory

201439251401

Qinghua li

Simatelex Manufactory

201439253023

Cheng wan

Simatelex Manufactory