na "na "nav-"n "nav- "nav-" "nav-"n关于2016-2017学年研究 ""nav "nav-" "nav-"n "nav- "nav-" "nav-"n "nav- "nav-" "nav-"n "nav- "nav "nav-" "nav- "nav-"n "nav
发布人:吴春风  发布时间:2018-04-04   浏览次数:189 td> "nav-
"nav-" "nav- "nav-"n

    根据《关于开展2016-2017学年研究

    公示期内,如对公示名单有异议,请联系学院研究yjssz@scut.edu.cn。)


电子与信息学院

2018年4月4日

附件:


序号

姓名

职称

担任课程名称

课程类别

(公共必修、专业必修)

面向学生类别

(博士生、学术型硕士生、全日制专业学位、非全日制专业学位)

上课人数

评教分数

1

宁更新

副教授

现代信号处理理论与技术

专业必修

非全日制专业学位

48

——

现代数字信号与系统分析及实践

专业选修

全日制专业学位

9

97.25