Home  Contact US
Contact US  

School of Architecture, building No.6, 381 Wushan Road, Tianhe District, Guangzhou, P.R.China.

Zip code:  510641

Tel: +86-20-87111321

Fax: +86-20-87111321

E-mail: x2jz@scut.edu.cn